Szpitale mogą pobierać opłaty za pobyt rodzica przy chorym dziecku

Rząd przyjął projekt ustawy zakazujący szpitalom pobierania opłat  za pobyt rodzica przy chorym dziecku. Póki co jednak, szpitale mogą pobierać taką opłatę.

Obecnie opłaty pobierane z tego tytułu przez szpitale są bardzo zróżnicowane, i choć na ogół nie są wysokie, to przy dłuższym pobycie, mogą znacznie obciążyć rodzinny budżet.

Prawo do przebywania rodzica wraz z dzieckiem na oddziale szpitalnym zostało zapisane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jako prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna

Jest to opieka, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i nie zastępuje tej, do której zobowiązany jest szpital, a więc personel medyczny nie jest w związku z tym zwolniony z obowiązku troski o prawidłową pielęgnację pacjenta.

Za wysoka opłata?

Opłata pobierana przez szpital z tytułu pobytu rodzica z dzieckiem, musi być adekwatna do kosztów poniesionych przez szpital. Jeśli rodzic uważa, że naliczona mu opłata jest za wysoka, może  poprosić o specyfikację składników wchodzących w zakres naliczanych kosztów i sprawdzić, czy nie znalazły się w niej usługi, z których nie korzystał.

Zakaz opłat, ale niezupełnie 

Jakiś czas temu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, wprowadzający zakaz pobierania opłat od rodziców lub opiekunów przebywających z dzieckiem na oddziale.

Nadal jednak dopuszczalne będzie  pobieranie opłat za posiłki wydane rodzicom, użytkowanie pościeli i korzystanie z dodatkowego łóżka udostępnionego przez szpital.