Profilaktyczna mastektomia to całkowite usunięcie jednej lub obu piersi u kobiet, które są obciążone mutacją w genie BRCA1 i BRCA2, a tym samym narażone na większe ryzyko zachorowania na nowotwór.

W 2013 r. profilaktycznej mastektomii poddała się aktorka Angelina Jolie.

Około 100 tys. Polek jest nosicielkami genu BRCA1 (lub BRCA2), który zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajnika. Oczywiście nie każda z tych kobiet zachoruje, ale takie ryzyko istnieje.  Amputacja  pozwala zmniejszyć ryzyko raka piersi o około 90 proc.

Refundacja przez NFZ tego świadczenia jest uzasadnione nie tylko klinicznie, ale również ekonomicznie. Wykonanie zabiegu profilaktycznej mastektomii kosztuje kilka tysięcy złotych. Natomiast koszty leczenia farmakologicznego, radioterapii i leczenia operacyjnego, które są ponoszone w przypadku wykrycia zachorowania, wynoszą kilkadziesiąt tysięcy. Ponadto nie zawsze leczenie jest skuteczne.