Niepełnosprawny w stopniu znacznym poza kolejnością

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania poza
kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej  w szpitalu i u specjalistów oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.

Co do zasady, uprawniony pacjent powinien być  przyjęty na wizytę u specjalisty w dniu zgłoszenia. Jeśli nie jest możliwe, osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym wyznacza się inny termin, ale nie późniejszy niż w ciągu 7 najbliższych dni. W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności nie wymaga się również skierowania.

Wyjątkiem są tu świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej. W tym przypadku wymagane jest skierowanie oraz nie obowiązuje siedmiodniowy termin. Jednak  przychodnia zobowiązana jest wyznaczyć pacjentowi z orzeczeniem termin poza kolejnością.

Podobnie jest w przypadku przyjęcia do szpitala. Termin siedmiodniowy nie obowiązuje, ale przyjęcie poza kolejnością owszem.

Istotne jest, że  uprawnienia te przysługują osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie wystarczy więc  wydane orzeczenie przez lekarza orzecznika ZUS
o całkowitej niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Potrzebne jest orzeczenie wydane przez zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Aby więc móc korzystać z uprawnień w służbie zdrowia oraz z innych ulg i uprawnień, osoba która uzyskała orzeczenie ZUS, musi jeszcze złożyć wniosek do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, aby uzyskać orzeczenie, w którym wskazany będzie stopień niepełnosprawności.