Czasem musisz udowodnić, że jesteś rodzicem małego pacjenta

Każdy pacjent powinien znać diagnozę, wiedzieć jak i czym jest leczony. A w przypadku dziecka, te informacje powinien uzyskać od lekarzy rodzic.

Rodzice mogą prosić lekarza o takie informacje. Jednak pracownicy szpitala lub przychodni muszą wiedzieć, że informacji tych udzielają właściwym osobom, czyli rodzicom. A nie zawsze jest to oczywiste, szczególnie w przypadku innego nazwiska dziecka i rodzica.

Kiedyś, kiedy funkcjonowały papierowe dowody osobiste,  dane o dzieciach umieszczano w tych dokumentach. Łatwo było więc zweryfikować pokrewieństwo. Dziś nie ma takiej możliwości.

Dlatego warto pamiętać, żeby w dokumentacji medycznej dziecka umieścić informację o tym, kto jest upoważniony do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia oraz komu można udostępnić dokumentację medyczną dziecka. Szczególnie ważne jest to w kontekście przepisów RODO.

Jeśli natomiast takiej informacji w dokumentacji medycznej nie ma, a personel szpitala lub przychodni ma wątpliwości, może żądać udowodnienia, że osoba ubiegająca się o informacje, jest rodzicem dziecka. Na przykład poprze przedłożenie odpisu urodzenia dziecka wraz z opatrzonym własnoręcznym podpisem oświadczeniem rodzica, wskazującym, że nie doszło do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub też orzeczenia sądu w sprawie przyznanego zakresu władzy rodzicielskiej