Bezpłatne leki dla seniorów

Bezpłatne leki dla seniorów przysługują wszystkim osobom, które ukończyły 75 rok życia. Receptę na te leki może wypisać tylko lekarz rodzinny.

Podstawą do otrzymania bezpłatnych leków w aptece, jest recepta wystawiona przez lekarza POZ (rodzinnego), wybranego przez pacjenta. Gdy natomiast lekarz pacjenta jest nieobecny, receptę tę może wystawić  lekarz tej samej placówki ochrony zdrowia.

Na recepcie na bezpłatne leki w polu „kod uprawnień dodatkowych” lekarz powinien wpisać symbol „S”, a w polu „odpłatność”  – poziom odpłatności, z jakim lek byłby zapisany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (R lub 30% lub 50%).

Istotne jest, że recept na bezpłatne leki dla seniorów nie mogą wypisywać lekarze specjaliści. Jeśli więc lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, musi przekazać pisemną informację lekarzowi rodzinnemu, który wypisze pacjentowi bezpłatne recepty.

Także gdy pacjent znajduje się w szpitalu, bezpłatnych leków dla seniorów nie może przepisać mu lekarz prowadzący ani wypisujący go ze szpitala.

Bez właściwie wypełnionej recepty (z wpisanym symbolem „S), farmaceuta nie wyda pacjentowi bezpłatnego leku. Niestety nie ma on uprawnień do uzupełniania recepty w tym zakresie.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniora na marzec 2019 r. znajduje się na stronie internetowej.