Anna Wojtyla położną na medal

Od 2014 r., w  ogólnopolskim plebiscycie odbywającym się w ramach kampanii społecznej „Położna na medal”, pacjenci wybierają trzy najlepsze położne w kraju oraz najlepsze położne w poszczególnych województwach. Tegoroczny konkurs wygrała  Anna Wojtyla, położna z Częstochowy. Kolejne miejsca zajęły: Alina Jedlińska z Katowic i Renata Lustyk z Inowrocławia.

22 marca podczas uroczystej Gali w Warszawie laureatkom 5. edycji ogólnopolskiego konkursu „Położna na Medal”, uroczyście wręczono nagrody. 

Kampania społeczna „Położna na medal” prowadzona jest od 2014 roku. Jej celem jwst podnoszenie w społeczeństwie świadomości roli, jaką położne odgrywają w opiece okołoporodowej poprzez zwiększenie wiedzy na temat coraz wyższych kompetencji medycznych oraz związaną z tym odpowiedzialnością, osób wykonujących ten zawód.

Pomysłodawcą kampanii jest Akademia Malucha Alantan. Kampanię i konkurs objęła patronatem Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

źródło i fot.: nipip.pl